The Best Part Of Waking Up Is Zain In Your Cup. - Begin The Beguine

Ett event man inte glömmer

Nu som jag fick i uppdrag av chefen att boka ett event för 50 procent av företagets kunder så gjorde jag som chefen ville och genom att man efter att ha gjort detta så fick tog jag och kollade upp allt vad mer kan kunde göra för att få ett lyckat företagsevent i örebro. Det jag valde att ta med var att vi alla skulle dansa och det gjorde att alla på företaget hade kul och det som jag fick höra efteråt var att vi hade det bästa eventet man kunde ha på så kort tid och det tacka alla samt även chefen för en gångs skull.